Re: [Forum] xpdf problem

From: Martin Moller Pedersen <tusk@daimi.au.dk>
Date: Sun Nov 11 2001 - 23:08:40 CET

-> Hej
->
-> Når jeg starter xpdf får jeg
->
-> LTK Error: Unknown font
-> '-*-helvetica-medium-r-normal-*-14-*-*-*-*-*-*-*'
-> Error: Failed to open font:
-> '-*-times-medium-r-normal-*-18-*-*-*-*-*-iso8859-1'
-> <det sidste gentages mange gange>
->
-> Hvad gør jeg ved dette.
->
-> Jeg bruger debian Gnu/Linux testing.
->
-> Knud
->

Proev pdf2ps, men maaske har den samme problem ?

Mvh
/tusk

-- 
Danske musikere tjener penge ved ulovlig softwarekopiering.
Received on Sun Nov 11 23:08:40 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:55 CEST