Re: [Forum] xpdf problem

From: Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
Date: Fri Nov 09 2001 - 18:28:45 CET

On 9, Nov, 2001 at 03:12:42PM +0100, Knud Sørensen wrote:
> Hej
>
> Når jeg starter xpdf får jeg
>
> LTK Error: Unknown font
> '-*-helvetica-medium-r-normal-*-14-*-*-*-*-*-*-*'
> Error: Failed to open font:
> '-*-times-medium-r-normal-*-18-*-*-*-*-*-iso8859-1'
> <det sidste gentages mange gange>

Kan du finde de fonte med xfontsel?

Kan du læse PDF filen, eller viser xpdf ingen ting?

Ellers kan du bryde licensaftalen med Adobe og bruge Acrobat Readers fonte
i xpdf og se om det virker (ikke at jeg gør den slags, naturligvis ;-),
i din ~/.Xdefaults:

! configuring xpdf
xpdf.initialZoom: 3
xpdf.paperColor: white
xpdf.t1libControl: high
xpdf.freeTypeControl: aa
xpdf.foreground: black
xpdf.background: grey68
xpdf.urlCommand: konqueror --profile webbrowsing %s
xpdf.font: -microsoft-verdana-bold-r-*-*-*-120-100-100-*-*-iso8859-1
xpdf.viKeys: on
xpdf.t1TimesRoman: /usr/local/Acrobat4/Resource/Font/Times-Roman
xpdf.t1TimesItalic: /usr/local/Acrobat4/Resource/Font/Times-Italic
xpdf.t1TimesBold: /usr/local/Acrobat4/Resource/Font/Times-Bold
xpdf.t1TimesBoldItalic: /usr/local/Acrobat4/Resource/Font/Times-BoldItalic
xpdf.t1Helvetica: /usr/local/Acrobat4/Resource/Font/Helvetica
xpdf.t1HelveticaOblique: /usr/local/Acrobat4/Resource/Font/Helvetica-Oblique
xpdf.t1HelveticaBold: /usr/local/Acrobat4/Resource/Font/Helvetica-Bold
xpdf.t1HelveticaBoldOblique: /usr/local/Acrobat4/Resource/Font/Helvetica-BoldOblique
xpdf.t1Courier: /usr/local/Acrobat4/Resource/Font/Courier
xpdf.t1CourierOblique: /usr/local/Acrobat4/Resource/Font/Courier-Oblique
xpdf.t1CourierBold: /usr/local/Acrobat4/Resource/Font/Courier-Bold
xpdf.t1CourierBoldOblique: /usr/local/Acrobat4/Resource/Font/Courier-BoldOblique
xpdf.t1Symbol: /usr/local/Acrobat4/Resource/Font/Symbol
xpdf.t1ZapfDingbats: /usr/local/Acrobat4/Resource/Font/ZapfDingbats

Tilpas PATH og urlCommand etc. efter hvor dine Adobe fonte nu er og hvad
din favorit browser kaldes.

Endelig skal det siges at jeg synes der findes ufatteligt mange ringe
PDF filer, og xpdf brokker sig over dem, Acrobat siger ingen ting ...

xpdf starter bare så dejligt hurtigt.

Med venlig hilsen
                                 Morten

-- 
Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
PGP-key: http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD796A4EB
https://pc89225.stofanet.dk/ || http://pc89225.stofanet.dk/
Received on Fri Nov 09 18:28:45 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:55 CEST