Re: [Forum] suse 7.3

From: Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
Date: Fri Nov 09 2001 - 18:19:13 CET

On 9, Nov, 2001 at 04:39:36PM +0100, Helge Christiansen wrote:
> Hej
> Jeg har et par emner der er interesseret i en kopi af SuSE 7.3, men
> jeg har hørt at det ikke skulle være lovligt at kopiere SuSe.

Sandt nok!
 
> Jeg kan ikke se at det fremgår hverken af indpakningen, manualen eller
> fakturaen, jeg mener også det lyder usandsynligt, idet man jo kan låne
> hele molevitten på biblioteket, godt nok efter en leveringstid på
> adskillige mdr.
>
> Er der nogen der har eksakt viden om dette forhold ??

Det er nogle af pakkerne i "pay" kategorien der umuliggør kopiering.

I hvert fald vmware er det ikke lovligt at kopiere, og hvordan det lige
står til med IBM's JDK og Acrobat Reader ved jeg ikke, men det er noget
i den stil.

Jeg er ikke sikker, men jeg tror de er samlet på en bestemt CD, så hvis
du undlader at kopiere den har du ren samvittighed.

Med venlig hilsen
                                 Morten

-- 
Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
PGP-key: http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD796A4EB
https://pc89225.stofanet.dk/ || http://pc89225.stofanet.dk/
Received on Fri Nov 09 18:19:14 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:55 CEST