[Forum] xpdf problem

From: Knud Sørensen <nospam@all-technology.com>
Date: Fri Nov 09 2001 - 15:12:42 CET

Hej

Når jeg starter xpdf får jeg

LTK Error: Unknown font
'-*-helvetica-medium-r-normal-*-14-*-*-*-*-*-*-*'
Error: Failed to open font:
'-*-times-medium-r-normal-*-18-*-*-*-*-*-iso8859-1'
<det sidste gentages mange gange>

Hvad gør jeg ved dette.

Jeg bruger debian Gnu/Linux testing.

Knud
Received on Fri Nov 09 15:12:48 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:55 CEST