Re: [Forum] OpenBSD-skiver

From: Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
Date: Sat Nov 03 2001 - 00:10:02 CET

On 2, Nov, 2001 at 09:56:27PM +0100, Jens Rohde wrote:
> On Fri, 2 Nov 2001, Morten Liebach wrote:
>
> > Du kan finde uofficielle ISO'er på
>
> Jeps. Jeg fandt et sæt et andet sted (står og downloader nede på arbejde).
>
> > Det er ikke tilladt at kopiere de officielle CD'er, layoutet er (c) Theo
> > de Raadt og han tillader ikke at man kopiere dem.
>
> Oki. Så vil jeg købe et sæt, hvis jeg føler de bibringer mig noget
> fornuftigt i forhold til FreeBSD.

3.0 har et audio track! Du må have den!
(jeg håber bare sangen er bedre end QT2 3.0 sangen ;-)
 
Med venlig hilsen
                                 Morten

-- 
Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
PGP-key: http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD796A4EB
https://pc89225.stofanet.dk/ || http://pc89225.stofanet.dk/
Received on Sat Nov 03 00:10:03 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:54 CEST