Re: [Forum] OpenBSD-skiver

From: Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
Date: Fri Nov 02 2001 - 18:15:37 CET

On 2, Nov, 2001 at 04:23:21PM +0100, Jens Rohde wrote:
> Ja jeg ved jo godt at vi for det meste leger med Linux, men mon nogen
> skulle ligge inde med et sæt OpenBSD-skiver jeg kunne få en kopi af. Skal
> lige lege lidt med det :)

Du kan finde uofficielle ISO'er på
http://www.planetmirror.com/pub/OpenBSD/iso/ men jeg ved ikke hvor gode
de er (men de virker vist :-).
 
Det er ikke tilladt at kopiere de officielle CD'er, layoutet er (c) Theo
de Raadt og han tillader ikke at man kopiere dem.

> Hvis de kunne udleveres i morgen eller på søndag ville det jo være
> høj-fint :)

Hvis du kommer til mit foredrag tirsdag kan du låne mit sæt 2.9 CD'er
til da, eller vente en måneds tid og bestille et sæt 3.0 CD'er hos
Thomas Ammitzbøll-Bach <kek@uu.dk>, de kommer nok til at koste ca. 400
kr. for de tre CD'er, se på http://www.openbsd.org/30.html for nyheder.

Med venlig hilsen
                                 Morten

-- 
Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
PGP-key: http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD796A4EB
https://pc89225.stofanet.dk/ || http://pc89225.stofanet.dk/
Received on Fri Nov 02 18:15:39 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:54 CEST