Re: [Forum] kommando som lukker et program ved lukning af pppd modemforbindelse

From: Mads Toftum <mads@toftum.dk>
Date: Wed Oct 31 2001 - 22:38:45 CET

On Wed, Oct 31, 2001 at 08:10:18AM +0100, Claus Ladekjær Wilson wrote:
> Jeg får ymessenger til at køre, når jeg forbinder til internettet. Hvordan
> får den lukket, når jeg kobler af igen?

Jeg kender ikke programmet men det almindelige trick ville være at lade dit
ppp up og down script om at starte og stoppe det.

vh

Mads Toftum

-- 
With a rubber duck, one's never alone.
              -- "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy"
Received on Wed Oct 31 22:38:09 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:53 CEST