[Forum] kommando som lukker et program ved lukning af pppd modemforbindelse

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Wed Oct 31 2001 - 08:10:18 CET

Jeg får ymessenger til at køre, når jeg forbinder til internettet. Hvordan
får den lukket, når jeg kobler af igen?

-- 
Greetings / Med venlig hilsen
Claus L. Wilson
Kirkedammen 19, 2.th -- 8000 Århus C -- tlf. 86112234 
Running Linux Mdk 8.1
Received on Wed Oct 31 22:32:36 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:53 CEST