Re: [Forum] Emacs: Tabulator-tegn

From: Esben Nielsen <simlo@ifa.au.dk>
Date: Mon Oct 29 2001 - 11:01:25 CET

Stort set alle andre har den opfattelse at TABulator tegn bør ud. Emacs
blander som sagt som standeard - og det kan vi godt blive enige om er
grimt. Det kan godt være TABS er smart, hvis alle er enige om at man altid
bruge een tab ved første indryk, 2 ved næste niveau osv., men det gør folk
bare ikke....

Esben Nielsen
Work (from August 1st 2001):
 Cotas A/S
 Paludan Mullersvej
 8200 Aarhus C
Private (temporarely):
 Snogebaeksvej 29, v 28
 8210 Aarhus V
Phone:
 +45 27 13 10 05

On Mon, 29 Oct 2001, Morten Liebach wrote:

> On 29, Oct, 2001 at 12:18:36AM +0100, Esben Nielsen wrote:
> > Så vidt jeg kan se af begge løsninger vil jeg stadig have nogle tabulator
> > tegn i mit fil - de vil blot fortolkes anderledes af Emacs.
>
> Er det aller nemmeste ikke bare at alle altid bruger TAB til indrykning?
> Det andet der er noget rod, og vil altid være det.
>
> Hvad man så vil sætte en TAB til i ens display er så ligegyldigt, så
> længe der ikke bruges 0x20'ere til at indrykke med er alt vel godt,
> ikke?
>
> Brug evt. indent til at formatere koden, eller et andet værktøj, og hvis
> det er et projekt du laver sammen med andre så blive enig med dem om
> hvad konventionerne er for formatering af kode.
>
> Med venlig hilsen
> Morten
>
> --
> Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
> PGP-key: http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD796A4EB
> https://pc89225.stofanet.dk/ || http://pc89225.stofanet.dk/
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
>
Received on Mon Oct 29 11:01:26 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:52 CEST