Re: [Forum] mutt flytte mails

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@mail1.stofanet.dk>
Date: Mon Oct 29 2001 - 08:34:35 CET

> Hvis der er mange spredte mails kan du (t)agge dem, og så save dem med
> ';s' kommandoen, du vil blive promptet efter en mailbox at save til.

Takker det virkede.

/Kasper
Received on Mon Oct 29 08:35:04 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:52 CEST