Re: [Forum] Emacs: Tabulator-tegn

From: Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
Date: Mon Oct 29 2001 - 00:35:39 CET

On 29, Oct, 2001 at 12:18:36AM +0100, Esben Nielsen wrote:
> Så vidt jeg kan se af begge løsninger vil jeg stadig have nogle tabulator
> tegn i mit fil - de vil blot fortolkes anderledes af Emacs.

Er det aller nemmeste ikke bare at alle altid bruger TAB til indrykning?
Det andet der er noget rod, og vil altid være det.

Hvad man så vil sætte en TAB til i ens display er så ligegyldigt, så
længe der ikke bruges 0x20'ere til at indrykke med er alt vel godt,
ikke?

Brug evt. indent til at formatere koden, eller et andet værktøj, og hvis
det er et projekt du laver sammen med andre så blive enig med dem om
hvad konventionerne er for formatering af kode.

Med venlig hilsen
                                 Morten

-- 
Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
PGP-key: http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD796A4EB
https://pc89225.stofanet.dk/ || http://pc89225.stofanet.dk/
Received on Mon Oct 29 00:35:38 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:51 CEST