Re: [Forum] Emacs: Tabulator-tegn

From: Mads Toftum <mads@toftum.dk>
Date: Sun Oct 28 2001 - 23:53:56 CET

On Sun, Oct 28, 2001 at 11:43:47PM +0100, Esben Nielsen wrote:
> Jeg koder i Emacs, men af een eller anden grund vælger andre folk andre
> editore. Og det er et problem da de nødvendigvis ikke opfatter længden af
> tabulator tegnet ligesom Emacs, således at kode fint stillet op i Emacs
> ser ud af h*** til i disse.
>
> Mit spørgsmål er nu: Hvordan får jeg emacs til blot at bruge det rigtige
> antal mellemrum istedet for et vist antal tabulator tegn + nogle
> mellemrum?
>
Måske noget i stil med:

(add-hook 'php-mode-hook
          (function (lambda ()
                      (setq tab-width 2)
                      )))

(add-hook 'perl-mode-hook
          (function (lambda ()
                      (setq tab-width 4)
                      )))

eller hvad du nu bruger af sprog/tab width.

vh

Mads Toftum

-- 
With a rubber duck, one's never alone.
              -- "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy"
Received on Sun Oct 28 23:53:26 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:51 CEST