Re: [Forum] mutt flytte mails

From: Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
Date: Sun Oct 28 2001 - 12:34:04 CET

On 28, Oct, 2001 at 10:58:42AM +0100, Jens Rohde wrote:
> Kasper Kamp Simonsen wrote:
>
> >Jeg har nogle mails som jeg gerne vil have
> >flytte til en anden mailbox, hvordan gør jeg det?
>
> Jeg vil gætte på at du skal bruge save.

Hvis der er mange spredte mails kan du (t)agge dem, og så save dem med
';s' kommandoen, du vil blive promptet efter en mailbox at save til.

Med venlig hilsen
                                 Morten

-- 
Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
PGP-key: http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD796A4EB
https://pc89225.stofanet.dk/ || http://pc89225.stofanet.dk/
Received on Sun Oct 28 12:34:06 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:50 CEST