[Forum] Bash igen

From: Henrik Brix Andersen <btech1@users.sourceforge.net>
Date: Wed Oct 24 2001 - 14:36:57 CEST

Hejsa,

Jeg sidder og roder med noget bash programmering, hvilket er ret nyt for
mig, og er løbet ind i (endnu) et problem:

Jeg ønsker at kunne lave en række defines efter følgende regler
("Brugeren" skal selv kunne tilføje flere uden at skulle rette i
scriptets kode):

  TAG_1_TITLE="Title:"
  START_TAG_1_TITLE=""
  END_TAG_1_TITLE=" & "

  TAG_2_SUBJECT="Subject:"
  START_TAG_2_SUBJECT=""
  END_TAG_2_SUBJECT=" & "

Disse skal så behandles ud fra følgende:

  for tag in ${!TAG_*}; do
          echo $"START_"$tag >> $PDF_INDEX_FILE
          $GREP ${!tag} $TMP | $SED s/"${!tag} *"// >> $PDF_INDEX_FILE
          echo $"END_"$tag >> $PDF_INDEX_FILE
  done

...Men istedet for f.eks " & " kommer der til at stå "END_TAG_1_TITLE" i
min fil??
Hvad gør jeg galt?

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <btech1@users.sourceforge.net>
"Join the revolution!" - GNU/Linux
Received on Wed Oct 24 14:35:11 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:49 CEST