Re: [Forum] en lille tråd på linux kernel mailing list

From: Andreas Bach Aaen <abach@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Oct 23 2001 - 21:18:04 CEST

tirsdag den 23. oktober 2001 16:03 skrev Mads Toftum:
> http://groups.google.com/groups?hl=en&threadm=linux.kernel.Pine.LNX
>.4.33.0110231158310.9786-100000%40Megathlon.ESI&prev=/groups%3Fhl%3D
>en%26group%3Dmlist.linux.kernel
>
> Efter at Alan Cox ikke ville fortælle hvilke security fixes
> der var med i 2.2.20pre11 gik det en smule amok :)

Det væste er jo at Alan har ret. USA regner jo hele verden for at
høre under deres juristriktion. DCMA er en skod lov - en anti
forbrugerrettighedslov.

Mvh

-- 
 /\ ,_ _|,_ _ _ _, |¨) _ _ |_  Marius Simonsensvej 7, 2.tv
/¨¨\| )(_|| (-'.-|`-, |¨).-|(_ | ) 8200 Aarhus N,   Denmark
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Phone :    +45 86105533
Don't fear the penguins       Mobile:    +45 51945533
Received on Tue Oct 23 20:07:43 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:48 CEST