[Forum] en lille tråd på linux kernel mailing list

From: Mads Toftum <mads@toftum.dk>
Date: Tue Oct 23 2001 - 18:03:44 CEST

http://groups.google.com/groups?hl=en&threadm=linux.kernel.Pine.LNX.4.33.0110231158310.9786-100000%40Megathlon.ESI&prev=/groups%3Fhl%3Den%26group%3Dmlist.linux.kernel

Efter at Alan Cox ikke ville fortælle hvilke security fixes
der var med i 2.2.20pre11 gik det en smule amok :)

vh

Mads Toftum

-- 
With a rubber duck, one's never alone.
              -- "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy"
Received on Tue Oct 23 18:03:25 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:48 CEST