Re: [Forum] Magicpoint og TTF

From: Frederik Dannemare <frederik@dannemare.dk>
Date: Tue Oct 23 2001 - 14:10:11 CEST

On Tue, 23 Oct 2001 13:53:47 +0200
Kasper Kamp Simonsen <kasperks@mail1.stofanet.dk> wrote:
> > > Jeg syntes ikke rigtig jeg kan få magicpoint til at bruge true
type fonts.
> > >
> > > Nogen der har et hint?
> > >
> > Yeps. der følger en sample-mgprc med - kopier den til dit homedir
som
> > .mgprc og ret tfdir og tfont0 til noget passende.c
>
> Havde jeg gjort, det hjalp ikke. men din mail fik mig lige til at
kontroller path'en. Det viser sig at alle mine TTF'er er named med
uppercase (f.eks COMIC.TTF).
>
> Er det normalt? ellers vil jeg lige rename dem.

i så fald kan følgende gøre mv-processen nem:

#! /bin/bash
#
# Changes every filename in working directory to all lowercase.
#
# Inspired by a script of john dubois,
# which was translated into into bash by Chet Ramey,
# and considerably simplified by Mendel Cooper.

for filename in * #Traverse all files in directory.
do
   fname=`basename $filename`
   n=`echo $fname | tr A-Z a-z` #Change name to lowercase.
   if [ $fname != $n ] # Rename only files not already lowercase.
   then
     mv $fname $n
   fi
done

exit 0

/frederik
Received on Tue Oct 23 14:11:24 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:47 CEST