Re: [Forum] Postfix

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@mail1.stofanet.dk>
Date: Sun Oct 21 2001 - 10:57:25 CEST

> > Så mangler jeg bare at få ændret så det ser ud som om mailen kommer fra
> > kasperks@mail1.stofanet.dk og ikke <username>@stofanet.dk, men det
> > skulle kunne klares i mutt.
> >
> set sendmail = "/usr/sbin/sendmail -fkasperks\@mail.stofanet.dk -oi"

Kræver det ikke at man har sendmail installeret? Jeg har jo postfix?????

-- 
/Kasper
Received on Sun Oct 21 10:57:51 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:45 CEST