Re: [Forum] Postfix

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@mail1.stofanet.dk>
Date: Sat Oct 20 2001 - 22:42:49 CEST

Så virker det.

/etc/postfix/main.cf skulle lige have en linie der hed myorigin =
mail1.stofanet.dk

Så mangler jeg bare at få ændret så det ser ud som om mailen kommer fra
kasperks@mail1.stofanet.dk og ikke <username>@stofanet.dk, men det
skulle kunne klares i mutt.

I høre mere når jeg får problemer med mutt eller procmail ;-)

/Kasper
Received on Sat Oct 20 22:43:14 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:45 CEST