Re: [Forum] Postfix

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@mail1.stofanet.dk>
Date: Sat Oct 20 2001 - 21:50:40 CEST

> grep /etc/postfix/* efter "mail1.stofanet.dk" eller "212.10.10.6", eller
> hvor config filerne nu ligger.

Ingen af filerne indeholder "mail1.stofanet.dk" eller "212.10.10.6" jeg
har en ignore care på grep :-(

-- 
/Kasper
Received on Sat Oct 20 21:51:05 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:45 CEST