Re: [Forum] Postfix

From: Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
Date: Sat Oct 20 2001 - 16:45:07 CEST

On 20, Oct, 2001 at 11:48:28AM +0200, Jens Rohde wrote:
> On 19 Oct 2001, Kasper Kamp Simonsen wrote:
>
> > to=<kasperks@mail1.stofanet.dk>, relay=mail1.stofanet.dk[212.10.10.6],
> > delay=26, status=bounced (host mail1.stofanet.dk[212.10.10.6] said: 553
> > syntax error, please forward to your postmaster (#5.7.1))
> >
> > nogen der kan hjælpe med den?
>
> Hmmm.... Kiggede lidt i sourcen til qmail (qmail-smtpd.c) der kan man
> finde følgende linier:
>
> 553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts
> (#5.7.1)
>
> 553 sorry, your envelope sender is in my badmailfrom list (#5.7.1)
>
> Så det kunne tyde på, at du enten har pisset stofanet så meget af, at de
> ikke vil snakke med dig (mon dog), eller også mener den at du forsøger at
> lave ulovlig relay'ing (aka du præsenterer dig som en ikke stofanet.dk
> host).
>
> Andre der har erfaringer med egen postfix/qmail og StofaNet?

qmail igennem lidt over et år.

Kasper: er din Postfix sat til at relay'e igennem mail1.stofanet.dk?

Det tillader de vist ikke, du skal sende det direkte fra din egen host.

Med venlig hilsen
                                 Morten

-- 
Morten Liebach <morten@hotpost.dk>
PGP-key: http://pgp.mit.edu:11371/pks/lookup?op=get&search=0xD796A4EB
https://pc89225.stofanet.dk/ || http://pc89225.stofanet.dk/
Received on Sat Oct 20 16:45:06 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:44 CEST