Re: [Forum] MySQL

From: Jens Lindhardt <lindhardt@skjoldhoej.dk>
Date: Sun Oct 14 2001 - 04:26:26 CEST

Du skal anvende typen TEXT, den er så vidt jeg meget lang eller se på
http://www.mysql.org/

/Jens
----- Original Message -----
From: "Kasper Kamp Simonsen" <kasperks@mail1.stofanet.dk>
To: <forum@aalug.dk>
Sent: Saturday, October 13, 2001 11:32 PM
Subject: [Forum] MySQL

> Hejsa
>
> Jeg er ved at oprette en tabel i min MySQL database
>
> jeg skal have 3 forskellige felter,men et af felterne skal indeholde
> meget tekste, jeg ved ikke hvormeget så hvordan lave jeg det felt?
>
> Det ser sådan her ud
>
> id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY (id),
> area varchar(20)
> header varchar(100)
> body varchar(meget stor (måske 1 - 3 A4 sider))
>
> Hvordan laver jeg body?
>
> --
> /Kasper
>
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Sun Oct 14 04:26:21 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:42 CEST