Re: [Forum] MySQL

From: Esben Nielsen <simlo@ifa.au.dk>
Date: Sat Oct 13 2001 - 23:34:53 CEST

I sybase har men typen "text". Er det standeard sql?

Esben Nielsen
Work (from August 1st 2001):
 Cotas A/S
 Paludan Mullersvej
 8200 Aarhus C
Private (temporarely):
 Snogebaeksvej 29, v 28
 8210 Aarhus V
Phone:
 +45 27 13 10 05

On 13 Oct 2001, Kasper Kamp Simonsen wrote:

> Hejsa
>
> Jeg er ved at oprette en tabel i min MySQL database
>
> jeg skal have 3 forskellige felter,men et af felterne skal indeholde
> meget tekste, jeg ved ikke hvormeget så hvordan lave jeg det felt?
>
> Det ser sådan her ud
>
> id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY (id),
> area varchar(20)
> header varchar(100)
> body varchar(meget stor (måske 1 - 3 A4 sider))
>
> Hvordan laver jeg body?
>
> --
> /Kasper
>
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
>
Received on Sat Oct 13 23:34:52 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:42 CEST