[Forum] MySQL

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@mail1.stofanet.dk>
Date: Sat Oct 13 2001 - 23:32:04 CEST

Hejsa

Jeg er ved at oprette en tabel i min MySQL database

jeg skal have 3 forskellige felter,men et af felterne skal indeholde
meget tekste, jeg ved ikke hvormeget så hvordan lave jeg det felt?

Det ser sådan her ud

id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY (id),
area varchar(20)
header varchar(100)
body varchar(meget stor (måske 1 - 3 A4 sider))

Hvordan laver jeg body?

-- 
/Kasper
Received on Sat Oct 13 23:32:33 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:42 CEST