Re: [Forum] XFree86 4.10

From: Henrik Brix Andersen <btech1@users.sourceforge.net>
Date: Wed Oct 03 2001 - 19:38:29 CEST

On Tue, 2001-10-02 at 22:36, Kasper Kamp Simonsen wrote:
[snip]
> Hvad gør jeg nu?

...hent de tilsvanrende .src.rpm filer og kør kommandoen "rpm --rebuild
*.src.rpm" :)

./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <btech1@users.sourceforge.net>
"Join to the revolution!" - GNU/Linux
Received on Wed Oct 03 19:37:58 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:41 CEST