Re: [Forum] Profil af kernel-options

From: Jens Rohde <jens@rohde.dk>
Date: Tue Sep 25 2001 - 23:04:44 CEST

On Tue, 25 Sep 2001, Anders Odgaard wrote:

> Jeg har en Sony Vaio som fungerer nogenlunde, men nogle faciliteter er
> ikke umiddelbart tilgængelige. Jeg er kommet i kontakt men en, der har
> rekompileret kernel med stor succes. Hvordan laver han en komplet liste
> over valgte options i sin kernel? Jeg vil så med udgangspunkt i hans
> kernel rekompilere min egen.

Hvis du laver en make menuconfig, er der som det sidste punkt mulighed
for, at gemme din config i en fil. Den kan så flyttes mellem maskinerne.
Selvfølgelig skal det være samme version af kernel-source.

/Jens

-- 
We have normality -  anything you can't cope
with is therefore your own problem.
Received on Tue Sep 25 23:02:31 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:39 CEST