[Forum] Profil af kernel-options

From: Anders Odgaard <a.odgaard@btinternet.com>
Date: Tue Sep 25 2001 - 22:55:52 CEST

Jeg har en Sony Vaio som fungerer nogenlunde, men nogle faciliteter er
ikke umiddelbart tilgængelige. Jeg er kommet i kontakt men en, der har
rekompileret kernel med stor succes. Hvordan laver han en komplet liste
over valgte options i sin kernel? Jeg vil så med udgangspunkt i hans
kernel rekompilere min egen.

Mvh
Anders Odgaard
Received on Tue Sep 25 22:56:08 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:39 CEST