[Forum] NEWS server

From: Paul Martin Bendixen <pbendixen@hotmail.com>
Date: Tue Sep 25 2001 - 21:36:20 CEST

Hallo!
Var det ikke noget med at vi engang havde en news server? Hvad skete der med
den? Det sidste jeg hørte var at den var nede pga. en mindre sikkerheds ting
og at den ville være oppe så snart muligt, kort efter kom en mail fra ProGuy
( aka Paul Fleischer ) om hvad man kunne gøre ved det.
Nu er der gået en måned+ så jeg tænkte på hvornår den kommer op at køre
igen?
Personligt synes jeg at det er rarere at læse news med en newsreader end en
webmail

MKH

                  Paul M. Bendixen
                          Pbendixen@hotmail.com

------BEGIN GEEK CODE------
version: 3.1
GED/CM/E/P d-(--) s a-- C+(++) UL+>++++ P-- L++ E---- W++ !N !o K? w---(--)
!O !M V- PS+ PE Y PGP- t 5? X+ R+ tv-- b++ DI+ D+(++) G e* h! r(-) y+
-------END GEEK CODE-------

_________________________________________________________________
Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com/intl.asp
Received on Tue Sep 25 21:36:51 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:38 CEST