[Forum] Delphi - Er der nogen, der kan - eller kender nogen, der kan?

From: Hans-Ole Kaae, ScanConsult <hok@scanconsult.dk>
Date: Wed Aug 29 2001 - 11:44:29 CEST

Hej,

Jeg undskylder, hvis dette er for meget off-topic; men jeg håber på
overbærenhed og naturligvis gode ideer :-)

Vi er en lille softwarevirksomhed, der er ved at udvikle et system i
Delphi/Interbase (endnu ikke Kylix; men det kunne komme senere).
Projektet er desværre kuldsejlet med den forrige udvikler, så nu leder
vi med lys og lygte efter en eller flere free-lancere med kendskab til
Delphi/Interbase, der med os kan bringe det på banen igen.

Vil du vide lidt mere - så send gerne en mail til hok@scanconsult.dk

På forhånd tak!

/Hans-Ole Kaae, ScanConsult
Received on Wed Aug 29 11:44:26 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:35 CEST