[Forum] php og apache - begynderproblemer

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Sun Aug 26 2001 - 19:55:17 CEST

Jeg har læst Thomas G. Kristensen IDG-hæfte om php grundigt igennem, og er
ved at væree klar til at lave skripts.
Jeg har indsat
ScriptAlias /php4/ "/usr/bin/"
AddType application/x-httpd-php4 .php
AddType application/x-httpd-php4 .php3
AddType application/x-httpd-php4 .phtml
Action application/x-httpd-php4 "php4/php"
i file:/etc/httpd/conf/httpd.conf

Men når jeg kører mit eget lille simple "hej med dig"-skript får jeg følgende
fejlmeddelelse:

400
Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.
Invalid URI in request GET /claus-apache/php1.php HTTP/1.1
Apache-AdvancedExtranetServer/1.3.19 Server at localhost.localdomain Port 80

Skriptet bliver kaldt med
http://localhost.localdomain/claus-apache/php1.php

-- 
Greetings / Venlig hilsen
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19 2. tv 8000 Århus C
Tlf. 86112234 fax 75828072
http://hjem.get2net.dk/clw epost: clw@get2net.dk
running Linux Mandrake 8 kernel 2.4.8
Received on Sun Aug 26 13:56:55 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:34 CEST