Re: [Forum] How, btw. error-message:

From: Henrik Brix Andersen <btech1@users.sourceforge.net>
Date: Mon Aug 20 2001 - 22:50:18 CEST

On 20 Aug 2001 22:35:08 +0200, Thomas G Kristensen wrote:
> Nååhh ja, forresten. Jeg ahr ingen startx eller xdm fil, men jeg
> kan starte serveren med kommandoen X alene (er dette problemet)
> hvis jeg smider
> X; /usr/bin/enlightenment
>
> afsted får jeg samme skærm, men hvis jeg tager en alt+ctrl+backspace
> får jeg en fejlbesked serveret, om at enlightenment ikke kan finde
> displayet, at display variablen ike er sat... problem?

Først vil jeg gerne gøre opmærksom på, at jeg ingen erfaring har med
Debian, men X burde være det samme som på RH.

Jeg vil umiddelbart mene, at problemet ligger i den manglende `startx`.
`X` er normalt bare et symlink til en Xwrapper, der SVJV basalt set
"bare" starter en X server.

`startx` scriptet (Default fra X11R6) tager sig af at launche bruger
definerede applikationer (såsom enlightment osv.)

Uddrag af kommentar fra /usr/bin/X11/startx:
#!/bin/sh

# $XConsortium: startx.cpp,v 1.4 91/08/22 11:41:29 rws Exp $
# $XFree86: xc/programs/xinit/startx.cpp,v 3.4 2000/12/02 17:38:23 herrb
Exp $
#
# This is just a sample implementation of a slightly less primitive
# interface than xinit. It looks for user .xinitrc and .xserverrc
# files, then system xinitrc and xserverrc files, else lets xinit choose
# its default. The system xinitrc should probably do things like check
# for .Xresources files and merge them in, startup up a window manager,
# and pop a clock and serveral xterms.
#
# Site administrators are STRONGLY urged to write nicer versions.
#

Mvh
Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <btech1@users.sourceforge.net>
"MS Windows has users - GNU/Linux has a community"
Received on Mon Aug 20 22:50:10 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:32 CEST