[Forum] compile error module emu10k linux 2.4.8

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Sun Aug 19 2001 - 02:50:04 CEST

Her er mit output, er der nogen der kan hjælpe?
(Jeg kunne vel mageligt blot slette modulet og så fortsætte med
kompileringen, hvis det ikke blot var fordi, at det er et lydkort, jeg skal
bruge)

make -C emu10k1 modules
make[3]: Entering directory
`/home/claus/work/tar-gz/linux/drivers/sound/emu10k1'
rm -f emu10k1.o
ld -m elf_i386 -r -o emu10k1.o audio.o cardmi.o cardmo.o cardwi.o cardwo.o
ecard.o efxmgr.o emuadxmg.o hwaccess.o irqmgr.o joystick.o main.o midi.o
mixer.o passthrough.o recmgr.o timer.o voicemgr.o
main.o(.modinfo+0x40): multiple definition of `__module_author'
joystick.o(.modinfo+0x80): first defined here
ld: Warning: size of symbol `__module_author' changed from 67 to 81 in main.o
main.o(.modinfo+0xa0): multiple definition of `__module_description'
joystick.o(.modinfo+0xe0): first defined here
ld: Warning: size of symbol `__module_description' changed from 83 to 96 in
main.o
main.o: In function `init_module':
main.o(.text+0x1880): multiple definition of `init_module'
joystick.o(.text+0x220): first defined here
main.o: In function `cleanup_module':
main.o(.text+0x18c0): multiple definition of `cleanup_module'
joystick.o(.text+0x260): first defined here
make[3]: *** [emu10k1.o] Error 1
make[3]: Leaving directory
`/home/claus/work/tar-gz/linux/drivers/sound/emu10k1'
make[2]: *** [_modsubdir_emu10k1] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/claus/work/tar-gz/linux/drivers/sound'
make[1]: *** [_modsubdir_sound] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/claus/work/tar-gz/linux/drivers'
make: *** [_mod_drivers] Error 2

-- 
Greetings / Venlig hilsen
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19 2. tv 8000 Århus C
Tlf. 86112234 fax 75828072
http://hjem.get2net.dk/clw epost: clw@get2net.dk
running Linux Mandrake 8 kernel 2.4.5
Received on Sat Aug 18 21:07:29 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:31 CEST