[Forum] Debian gemmer .deb-paker

From: Thomas G Kristensen <geko@g2k.dk>
Date: Thu Aug 16 2001 - 13:01:26 CEST

Jeg ville lige hører, hvis jeg kobler op til woody og henter x, vil
debian så gemme de deb filer et sted (hvor?)
Received on Thu Aug 16 13:12:27 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:30 CEST