Re: [Forum] Cron og web sider

From: Mads Toftum <mads@toftum.dk>
Date: Sat Jul 28 2001 - 00:53:29 CEST

On Sat, Jul 28, 2001 at 12:03:33AM +0200, Morten Liebach wrote:
> > http://dyndns.dk/opdat?name=mit_domain&pw=mit_password&silent=1
>
> Er det en lokal side?
>
> Hvis det er det, så noget i retning af:
>
> 00 02 * * 1 touch /path/to/file
>
> i din crontab vil røre filen kl 0200 hver mandag.

Og hvis det rent faktisk er en url, så kunne det skiftes ud med

00 02 * * 1 /path/to/wget 'http://dyndns.dk/opdat?name=mit_domain&pw=mit_password&silent=1'

(Tilføj evt. >/dev/null 2>&1 i slutningen af linien hvis du er ligeglad
med outputtet.

vh

Mads Toftum

-- 
`Darn it, who spiked my coffee with water?!' - lwall
Received on Sat Jul 28 00:52:52 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:26 CEST