Re: [Forum] gcc ver. 3.0

From: Paul Martin Bendixen <pbendixen@hotmail.com>
Date: Mon Jul 16 2001 - 19:00:36 CEST

Hejsa

Ang. Mplayer så hjalp det mig at bruge switchen --ignore-gcc og så forresten
installere masm, jeg ved godt at det ikke er optimalt men det er en fin
lille workaround der virker fint nok

M.V.H.
        Paul M. Bendixen
---Learning By EnTUXicating---

----Original Message Follows----
From: Anders Misfeldt <andefeldt@mail1.stofanet.dk>
Reply-To: forum@aalug.dk
To: forum@aalug.dk
Subject: [Forum] gcc ver. 3.0
Date: Sat, 14 Jul 2001 01:52:29 +0200

Hej

Jeg er ved at installere MPlayer på min RH7.1 box, men får problemer når
jeg kører configure idet jeg jo har gcc-2.96 og MPlayer vil have 2.95
eller 3.00. Men er der nogen af jer, der ved, hvor man kan hente gcc-3.0
som rpm?

Anders Misfeldt

--
AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
Received on Mon Jul 16 19:01:08 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:25 CEST