Re: [Forum] Hvilken dist til server?

From: Knud Haugaard Sørensen <nospam@aeiwi.com>
Date: Sun Jul 15 2001 - 16:33:02 CEST

Hel klart Debian GNU/Linux

Det bruger jeg selv paa alle server.

Fordi apt-get goer det saa let at holde det opdateret.

Knud

Martin Petersen wrote:
>
> Hvilken linux-distribution vil folk anbefale til at sætte en gammel
> Pentium-233 op som server for www, ftp etc. på lokalnetværket?
>
> Jeg vil undgå at der bliver installeret en masse unødvendigt for en server
> (gui-stuff olign.).
>
> Best regards/Med venlig hilsen
> Martin Petersen
> - email: martin@fyrreklitten.dk
> - web: http://www.fyrreklitten.dk
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Sun Jul 15 16:33:02 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:24 CEST