[Forum] Hvilken dist til server?

From: Martin Petersen <martin@fyrreklitten.dk>
Date: Sun Jul 15 2001 - 12:18:34 CEST

Hvilken linux-distribution vil folk anbefale til at sætte en gammel
Pentium-233 op som server for www, ftp etc. på lokalnetværket?

Jeg vil undgå at der bliver installeret en masse unødvendigt for en server
(gui-stuff olign.).

Best regards/Med venlig hilsen
Martin Petersen
- email: martin@fyrreklitten.dk
- web: http://www.fyrreklitten.dk
Received on Sun Jul 15 12:18:33 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:23 CEST