Re:[Forum] Question - IPChains

From: Anders Misfeldt <andefeldt@mail1.stofanet.dk>
Date: Sun Jul 15 2001 - 11:48:50 CEST

Hej

Jeg vil nok foreslå dig at hente ipmasqadm pakken (bare søg på google,
hvis du ikke kan finde den :-) ). Herefter kan du portforwarde med
syntaksten:

ipmasqadm portfw -a -P tcp -L FIREWALLIP PORT -R INTERNALIP PORT

Anders Misfeldt
Received on Sun Jul 15 11:47:33 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:23 CEST