Re: [Forum] ftp sikkerhed

From: Jens Rohde <jens@rohde.dk>
Date: Tue Jul 10 2001 - 13:07:09 CEST

On Tue, 10 Jul 2001, gunner carstens wrote:

Hej Gunner

> xinetd -reuse -pidfile /var/run/
>
> Betyder det at der er en anden inetd der kører og som kunne have startet
> ftp?

xinetd betragtes af mange som afløseren for inetd. Så derfor varetager den
i princippet de samme opgaver som inetd (omend den kan lidt mere).

Dens config ligger i /etc/xinetd.conf og /etc/xinetd.d. Sidstnævnte er et
dir med config's der bliver included fra xinetd.conf. Jeg vil tro, at der
ligger en fil i xinetd.d der specificerer hvordan ftp skal håndteres. Så
slet den, og genstart xinetd.

Men under alle omstændigheder mener jeg nu kun du skal have én af dem
startet (med mindre Mandrake har et lidt specielt setup).

/Jens

--
We are all but packets in the internet of life...
Received on Tue Jul 10 13:07:08 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:22 CEST