[Forum] kerne 2.4.5 compilering reiserfs

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Mon Jul 09 2001 - 05:18:43 CEST

Jeg kan ikke få lov til at vælge at kompilere reiserfs ind i kernen og er
kommet til at slette min gamle config-fil. Hvad skal til for at tillade
reiserfs?

-- 
Greetings / Venlig hilsen
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19 2. tv 8000 Århus C
Tlf. 86112234 fax 75828072
http://hjem.get2net.dk/clw epost: clw@get2net.dk
running Linux Mandrake 8 kernel 2.4.3-20
Received on Sun Jul 08 23:49:39 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:22 CEST