Re: [Forum] cups-problem

From: Jens Lindhardt <lindhardt@skjoldhoej.dk>
Date: Sun Jul 08 2001 - 14:13:20 CEST

Har du tjekket at der i /etc/hosts er en linie der hedder:
127.0.0.1 lokalhost

/Jens
----- Original Message -----
From: "Claus Ladekjær Wilson" <clw@get2net.dk>
To: <forum@aalug.dk>
Sent: Sunday, July 08, 2001 7:32 AM
Subject: [Forum] cups-problem

> Can't connect to server.
> http://localhost:631/
> virker ikke.
> Skal der instilles noget med netværket?
> --
> Greetings / Venlig hilsen
> Claus Ladekjær Wilson
> Kirkedammen 19 2. tv 8000 Århus C
> Tlf. 86112234 fax 75828072
> http://hjem.get2net.dk/clw epost: clw@get2net.dk
> running Linux Mandrake 8 kernel 2.4.3-20
>
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Sun Jul 08 14:13:18 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:21 CEST