[Forum] digikamera

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Sat Jul 07 2001 - 01:32:48 CEST

Når jeg har mit hp 315 tilsluttet under boot-processen, bliver det automatisk
konfigureret. Men hvad sker der egentlig? Hvis jeg derimod først tilslutter
det efter at have arbejdet ved maskinen i nogle timer, vil det ikke mountes.
Jeg er ret træt af at skulle reboote pga. dette. Kan nogen hjælpe?

-- 
Greetings / Venlig hilsen
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19 2. tv 8000 Århus C
Tlf. 86112234 fax 75828072
http://hjem.get2net.dk/clw epost: clw@get2net.dk
running Linux Mandrake 8 kernel 2.4.3-20
Received on Sat Jul 07 23:08:31 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:21 CEST