Re: [Forum] Jeg har lidt problemer

From: Bjarke Dahl Ebert <Bjarke.Ebert@cryptomathic.com>
Date: Mon Jul 02 2001 - 16:15:28 CEST

Hej René,

> - Jeg skal næste år læse datalogi-matematik på Aarhus Universitet,
> og så tænkte jeg på at købe en Palm Vx med full-size tastatur,
> den skal bruges til at tage notater på.

Som tidligere matematik- (og datalogi- og fysik-)studerende (endda i 8½ år
;-) -- nu lykkelig cand.scient. -- er mit forslag: glem det! Papir og
blyant er stadig matematikerens bedste redskab. Computeren kommer langt ned
på listen, efter tavle og kridt, og leverpostej fra matematisk kantine - og
KAFFE fra Staff Lounge :-).
Hvis du endelig vil forevige dine notater i pæn form, så tag dog notater på
papir, og skriv det rent når du kommer hjem. Selv om jeg vil kalde migselv
for garvet TeX (og LaTeX) haj, så mener jeg ikke at man kan skrive
matematiknoter ind i realtime, hvis man stadig skal følge med i det
faglige, og ikke kun det typografiske. Jeg tror at en "datamat"
("elektronhjerne" ;-) vil flytte fokus fra det faglige (indholdet) til det
typografiske (formen).

Blyanten besidder også en overflod af fleksibilitet: Du kan sætte ringe
omkring udtryk, pile tværs over siden, tynde og fede streger, små skitser,
udråbstegn ude i margenen, og selvom du kom til at rette noget, kan du
stadig se hvad der stod før. Alt det kan du kun på en computer, hvis du
accepterer at gå glip af hvad forelæseren siger mens du benoves over
teknikken. IMHO findes der endnu ikke noget i software i hele verden der
erstatter en blyant.
[Noget af det man lærer på 1.dels-datalogi er også den disillusionerende
oplevelse at se bevis for at "computere ikke kan alt": Der findes
uberegnelige funktioner -- faktisk er de fleste udsagn (deriblandt "alle de
interessante") formelt uafgørlige for en computer. Det datalogi jeg især
har beskæftiget mig med er typeteori - her opdager man at alle
"interessante" typesystemer (i programmeringssprog) har den uheldige
egenskab at typecheck er uafgørligt (for slet ikke at tale om
typededuktion) ;-( -- nå, det var en lille indskudt sætning.. ;-) ]

Den bedste måde at følge forelæsninger på er efter min mening: selvfølgelig
at være forberedt i det som forelæsningen handler om, og så tage notater
når der kommer noget uventet / smart / noget man ikke lige havde tænkt over
/ noget man MÅ huske, på tavlen.
Den forkerte måde er at se stoffet første gang til forelæsningen, og så
skrive det ned for at læse det når man kommer hjem. Det er det man har
bøgerne og de udgivne forelæsningsnoter til.
Hvis forelæsningen er ens første møde med stoffet, får man ikke nær så
meget ud af det.

Ja, det var altså ikke helt det du spurgte om, men i stedet et meget godt
råd :-)

Bjarke Dahl Ebert, Senior Systems Engineer
Cryptomathic A/S, Aarhus, Denmark
Received on Mon Jul 02 16:20:57 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:21 CEST