Re: [Forum] RPC og portmap

From: Erwin Lansing <erwin@lansing.dk>
Date: Sat Jun 30 2001 - 11:15:55 CEST

On Sat, Jun 30, 2001 at 09:00:26AM +0000, gunner carstens wrote:
> Jeg er ved at læse "Friheden til sikkerhed på internettet" og er kommet
> til afsnittet om "RPC og portmap". Så vidt jeg kan regne ud, har jeg
> ingen brug for RPC og vil der for gerne slå den fra.
> Jeg har en fil der hedder /etc/rc.d/init.d/portmap hvori
> opstartsscriptet til RPC ligger. Spørgsmålet er nu hvordan jeg slår den
> fra. Hvad skriver jeg i filen (eller hvor sætter jeg # foran linierne)
> for at få den slået fra?
>
Du behæver ikke rette i filen. portmap bliver startet fra
/etc/rcx.d/... hvor x er dit runlevel. Du sletter blot alle symlinks fra
de foldere til filen i /etc/rc.d/init.d/. RH7 har vist fået et
smart[tm] interface til det som jeg ikke kan huske hvad det hedder.

/erwin

-- 
Erwin Lansing 		-- 		www.droso.org
"You've got mail"
Received on Sat Jun 30 11:15:55 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:20 CEST