Re: [Forum] boot-diskette og andre

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Mon Jun 25 2001 - 06:06:44 CEST

Du skal vistnok bruge to disketter. Installér med boot.img disketten, så
bliver du spurgt om ekstra drivere undervejs i installationen

Søndag 24. Juni 2001 15:44 skrev du:
> Når jeg vil installere Redhat 7.1 og først lave en bootdiskette og en
> diskette med de ekstra drivere, støder jeg på det problem, at en diskette
> efter formattering kan indeholde ca. 1.457.622 Kb, men både boot.img og
> drivers.img fra Redhat fylder 1.474.xxx Kb, så der er ikke nok plads på
> disketten. Hvad gør jeg her ?
>
> venligst
>
> Jakob

----------------------------------------
Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1"; name="Bilag: 1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Description:
----------------------------------------

-- 
Greetings / Venlig hilsen
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19 2. tv 8000 Århus C
Tlf. 86112234 fax 75828072
http://hjem.get2net.dk/clw epost: clw@get2net.dk
running Linux Mandrake 8 kernel 2.4.3-20
Received on Mon Jun 25 20:18:18 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:19 CEST