[Forum] brænding af iso-filer

From: jbmelbye <jbmelbye@web-pen.com>
Date: Thu Jun 21 2001 - 00:02:56 CEST

Jeg har downloadet Redhats linux 7.1 (2 x ISO-filer a 650 Mb).
Hvordan brænder jeg dem over på CD på windows 98-maskine.
WinonCD meddeler, at de skal brændes i RAW-format og aktiverer så menuen for brænding af audio-CDer (?).
Er der andre programmer, der kan brænde ISO-filer, eller hvad gør jeg ?

venligst
Jakob B. Melbye
Received on Thu Jun 21 00:05:54 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:17 CEST