Re: [Forum] Win2000 & Redhat 7, samt boot

From: Claus Ladekjær Wilson <clw@get2net.dk>
Date: Wed Jun 20 2001 - 00:40:42 CEST

Jeg har både w98 w2k og linux og bruger lilo som boot manager. Lilo kan
sikkert også sættes til at gå ind i <drev>/winnt, som er det som min boot
manager gør. Windows boot manageren defineres via c:\boot.ini

Tirsdag 19. Juni 2001 04:03 skrev du:
> Er der nogle der ved hvordan, og i hvilken rækkefølge, Win2000 og RedHat
> skal installeres for at kunne komme til at køre på samme maskine ?
>
> Ved samme lejlighed, er der nogle der hed - i detailjer - hvordan man får
> etableret en dual-boot til Win2000 og RH ? (det er aldrig kommet til at
> virke rigtigt godt for mig)
>
>
> Mvh
>
> Mads Mammen

-- 
Greetings / Venlig hilsen
Claus Ladekjær Wilson
Kirkedammen 19 2. tv 8000 Århus C
Tlf. 86112234 fax 75828072
http://hjem.get2net.dk/clw epost: clw@get2net.dk
running Linux Mandrake 8 kernel 2.4.3-20
Received on Tue Jun 19 23:47:52 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:17 CEST