Re: [Forum] Re: [Forum] Ændre rettigheder

From: Mikkel Mastrup <mikkelmastrup@hotmail.com>
Date: Tue Jun 05 2001 - 23:35:05 CEST

>chmod -r 777 mappe

Tak. Det virker som det skal, bortset fra at det skal være "chmod -R 777
mappe".

Hvis jeg i GNOME højreklikker på filerne og vælger egenskaber, så kan jeg se
at alle har læse og skrive rettigheder. Det er fint nok, men alle har også
rettigheder til noget som GNOME kalder "at køre filerne". Hvad betyder det
at folk har ret til at køre dem?

Mikkel Mastrup

------------------------------------------------------------
You know you're a Linux geek when...
You can reconstruct your fstab from scratch, and not even think about it.
                                                 - segfault
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
Received on Tue Jun 05 23:35:38 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:11 CEST