Re: [Forum] Ændre rettigheder

From: Bruno Thomsen <bruno.thomsen@get2net.dk>
Date: Tue Jun 05 2001 - 12:28:10 CEST

Hej

Du skal bruge chmod, chown og chgrp.

Hvis du skal ændre rettighederne på en mapper + under filer & mapper:

chmod -R a+r test/
chmod -R a+w test/
chmod -R a+x test/

En fil / mappe:

chmod a+r test/
chmod a+w test/
chmod a+x test/

Hvis du skal ændre ejer og gruppe på en mapper + under filer & mapper:

chown -R username test/
chown -R username test/
chown -R username test/

chgrp -R usergruppe test/
chgrp -R usergruppe test/
chgrp -R usergruppe test/

En fil / mappe:

chown username test/
chown username test/
chown username test/

chgrp usergruppe test/
chgrp usergruppe test/
chgrp usergruppe test/

Bruno.

Mikkel Mastrup wrote:
>
> Hvad skal jeg skrive i konsollen (mens jeg er root) hvis jeg vil ændre
> rettighederne på en mappe, samt alle dens undermapper og filer, så at alle
> har fuld (både læse og skrive) adgang til dem?
>
> Hvad skal jeg skrive (mens jeg er root) hvis jeg bare vil ændre
> rettighederne for én mappe elller én fil så den er tilgængelig for alle?
>
> Mikkel Mastrup
>
> ------------------------------------------------------------
> You know you're a Linux geek when...
> You hear the words 'Fresh meat' you think of software.
> - segfault
> _________________________________________________________________________
> Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.
>
> --
> AaLUG Forum liste - Forum@aalug.dk
> http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/forum
Received on Tue Jun 05 12:28:29 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:11 CEST