[Forum] Re: [Forum] Re: [Forum] Ændre rettigheder

From: Mads Toftum <mads@toftum.dk>
Date: Tue Jun 05 2001 - 11:12:07 CEST

On Tue, Jun 05, 2001 at 01:41:36AM +0200, Jens Lindhardt wrote:
> chmod -r 777 mappe
>
> -r gør at den går gennem all under mapper og filer
> 777=rwx (user) rwx (group) rwx (others)
> nummeret skal ses som binær (oktal)
> 111-111-111
> rwx-rwx-rwx
> own-grp-other

Hmmm - det er jo strengt taget rigtigt nok, men du får i samme omgang
sat execute permissions på alle filerne, hvilket næppe er nødvendigt
og måske endda kan være et problem (især for folk med . i deres path ;-)
Et alternativ kunne være at benytte symboler som a+r og a+w i stedet
for 777. Eller det kunne sikkert gøres med find's -perm option.

vh

Mads Toftum

-- 
`Darn it, who spiked my coffee with water?!' - lwall
Received on Tue Jun 05 12:09:58 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:02:11 CEST